E-cigareta - elektronická cigareta

Tento výrobek byl vynalezen a patentován v roce 2006 v Číně. Vytváří páru podobnou kouřizahřátím kapalné náplně nazývané e-liquid. Přestože oficiální název je elektronická cigareta (e-cigareta), jedná se funkcí ovaporizér.podobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků.“ )(pozn. citace Wikipedie) Dnes je již elektronická cigareta kdostání v mnoha typech. Princip fungování e-cigarety je však stejný. V e-cigaretě nevzniká princip hoření, nevzniká tedy dehet, oxid uhelnatý a tisíce dalších škodlivých látek jako u cigarety klasické. E-kuřák inhaluje dým snikotinem a neobtěžuje zápachem zcigaret své okolí. Možností je i kouření náplně do elektronické cigarety bez nikotinu.

Kategorie: